INSTRUKCJA ŻEGLUGI VI Regat Youtuberów 2020

1. Przepisy

  1. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami jakie określono w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF edycji 2013 – 2016 oraz niniejszą instrukcją żeglugi.

2. Komunikaty i zmiany instrukcji żeglugi

2.1 Komunikaty i zmiany instrukcji żeglugi ogłoszone będą podczas odprawy sterników.

3. Plan wyścigów

3.1 Planuje się rozegranie trzech wyścigów: dwóch krótkich i jednego długiego.

3.2 Planowany czas sygnału ostrzeżenia do pierwszego wyścigu – godzina: 11.00.

Otwarcie Regat godz. 9.30

Odprawa sterników godz. 9.40

Wyjście jachtów z portu godz. 10.30

Regaty godz. 11.00-16.00

4. Flaga grupy jachtów startujących w regatach.

 1. Jachty biorące udział w regatach startują w grupie oznaczonej flagą „T” MKS900px-Tango_flag.svg

5. Akwen rozgrywania wyścigu

5.1 Regaty rozgrywane będą na Jeziorze Święcajty.

6. Trasa regat

  1. Załącznik nr 1 Instrukcji Żeglugi pokazuje trasę regat.

  2. Trasa omówiona będzie szczegółowo na odprawie sterników po oficjalnym otwarciu regat. Trasa może zostać skrócona przez wywieszenie flagi „S” na statku KS.

   900px-Sierra_flag

7. Znaki

  1. Znakami trasy 1,2,3 będą boje o kształcie walca koloru pomarańczowego.

  2. Znakami startu będą: statek komisji regatowej na prawym końcu i boja z tyczką na lewym końcu.

  3. Znakami mety będą: statek komisji regatowej na prawym końcu i boja z tyczką na lewym końcu.

8. Start

8.1 Sygnały startowe podawane będą zgodnie z informacją w tabeli:

tabelka

 1. Sygnałom optycznym-decydującym, towarzyszyć będą sygnały dźwiękowe,

 2. Jacht startujący później niż 10 min. po sygnale startu otrzyma punkty DNS – nie wystartował,

 3. Linię startu wyznacza i ogranicza nabieżnik na statku KR oraz znak startowy (boja z tyczką) na lewym jej końcu,

9. Odwołania startu.

 1. Odwołanie indywidualne sygnalizowane będzie, zgodnie z art. 29.1 PRŻ, przez podniesienie flagi „X” i sygnałem dźwiękowym.

  900px-Xray_flag.svg

 1. Odwołanie generalne sygnalizowane będzie, zgodnie z art. 29.2 PRŻ, przez podniesienie flagi „pierwszy zastępczy” i podwójnym sygnałem dźwiękowym.

  550px-ICS_Repeat_One.svg

10. Meta.

  1. Linię mety wyznacza nabieżnik na statku KR oraz boja mety (wcześniej startu) na lewym końcu,

  2. Jacht na linii mety oznaczony będzie niebieską flagą

   niebieska

  1. Jachty, które ukończą wyścig później niż 30 min. po pierwszym jachcie przyjętym na mecie będą punktowane jako “DNF”. Przy wyścigu długim: czas ten wynosi 60 minut.

11. Punktacja.

 1. Stosowany będzie system małych punktów.

 2. Regaty będą uważane za ważne po rozegraniu jednego wyścigu.

12. Protesty

 1. Protest musi być sygnalizowany zgodnie z art. 61.1 PRŻ.

 2. Protesty, na właściwych formularzach, należy składać w sekretariacie regat w ciągu 60 minut po zakończeniu ostatniego wyścigu w danym dniu.

 3. Czas i miejsce rozpatrywania protestów podane będą oddzielnym komunikatem.

13. Przepisy bezpieczeństwa.

 1. Obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2011r. w zakresie bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne.

 2. Zawodnicy startują na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 3. Nie stosowanie się do sygnału założenia osobistych środków ratunkowych – flaga Y – karane będzie dyskwalifikacją.

  900px-Yankee_flag.svg

14. Inne przepisy.

 1. Jacht, którego załoga wyrzuci śmieci do wody, może być ukarany decyzją Komisji Regatowej lub Zespołu Protestowego po rozpatrzeniu protestu.

 2. Na jachcie, podczas regat powinna znajdować się taka liczba osób jaka została zgłoszona do regat.

 3. Jacht, który wycofuje się z wyścigu musi powiadomić o tym jak najszybciej KR.

 4. Flaga „AP” oznacza, że wyścigi nie rozpoczęte są odroczone. Sygnał ostrzeżenia podany zostanie 1 minutę po opuszczeniu flagi „AP”.

  540px-ICS_Answer.svg


Mapy tras zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

SĘDZIA GŁÓWNY

Regina Flis, nr licencji 254

Dodaj komentarz